ДНЗ № 159 "ВІНОЧОК"
 
.

Навчальний процес

ПРІОРИТЕТНІ  (ГОЛОВНІ ) ЗАВДАННЯ ДНЗ №159

 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

 

 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик; підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 

 • надання кваліфікованої допомоги дітям пятирічкам у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі ;

 

 • забезпечення навчання виховання та розвитку дітей з вадами мовлення  , а також попередження мовленнєвих порушень ;

 

 • підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

 • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

 

 • удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;

 

 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

 

 • якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, музично - драматична, зображувальна діяльність);

 

 • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;

 

 • збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян міста;

 

 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

 

 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Форми роботи з кадрами

 

Консультації – джерельце педагогічних роздумів

 

Майстер клас “Мистецтво зіткане з любові”

 

 

 

Циклограма педагогічної ради в дошкільному навчальному закладі

 

                                  

                                                        

Педагогічна рада – скарбниця мудрості