ДНЗ № 159 "ВІНОЧОК"
 
.

Кадровий склад

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНЗ

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація ДНЗ приймає на роботу тільки педагогів, які мають відповідну повну вищу та неповну вищу педагогічну освіту. Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Підбір і розстановка педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і в роботі колективу в цілому. При комплектації груп педагогічними працівниками намагаємось враховувати психологічну сумісність педагогів, рівень їх професіоналізму, досвід роботи, ділові якості.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку року. Адміністрація ДНЗ диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Виходячи з підбору кадрів, можна зробити висновок, що в ДНЗ є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

Специфічна особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає в єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного та обслуговуючого персоналу в розвитку дитини.

Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечують кваліфіковані працівники,а саме:

- 1 завідувач;
- 1 вихователь-методист;

- 1 практичний психолог;
- 2 вчителі-логопеди;
- 1 музичний керівник;
- 1 інструктор з фізкультури;
- 10 вихователів;
-1 медична сестра;
- 16 особ обслуговуючого персоналу.

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається позитивною результативністю.

 

 

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників

 

 

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників